info@delphipano.com +90 216 540 2953
kabin imalatı

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Kontrat’da geçen

a.    Delphi Metal: Delphi Metal Tasarım ve İmalat Hizmetleri ’ni,

b.    Aza: www.delphipano.com internet sitesi / bağlı mobil uygulamalar üzerinden sisteme aza olan kişileri,

c.    Kullanıcı: Aza olarak yahut aza olmaksızın Delphipano.com’a giriş yapan kişileri,

d.    Delphipano.com: Delphi Metal tarafından yönetilen başta www.delphipano.com olmak üzere Delphi Metal’e bağlı tüm mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarını, dile getirmektedir.


2.    Sözleşmenin Onaylanması

Her Kullanıcı; Azalık ve Kullanım Şartlarına (“Kontrat”) uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu kararlar, Kullanıcıların Delphipano.com’a giriş yapmalarıyla beraber onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.


3. Hizmetler

a. voxep.com - Firma Rehberlik ve Sektörel Danışmanlık

b. kesimlazer.com - Online Cnc Lazer İş Dağıtım Şirketi

c. delphiled.com - Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti

d. dakikason.com - İnternet Haberciliği ve Bilişim Hizmetleri

e. sonhafta.com - İnternet Gazeteciliği ve Bilişim Hizmetleri

f. cikolatalikek.com - Evrensel Yemek Tarifleri Paylaşım Platformu

g. delphipano.com - Sac Pano Üretim ve Modülerlik Ar-ge Birimi

h. knigthonline.com - Epin ve Oyun Alışveriş Sitesi


4. Delphi Metal Azalığı

a. Her Kullanıcı Delphi Metal’e aza olabilmek için e-mail adresi ve şifre girmelidir. Aza, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.

b. Şifre'nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve savunması tamamıyla azanın sorumluluğunda olup Delphi Metal; bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan netlikle mesul değildir.

c. Üyelerin tesislere ait Delphipano.com aracılığıyla ileri sürdüğü yorum, düşünce, ifadelerin ve gönderdiği şahsi bilgilerin tüm sorumluluğu üyelere aittir. Üyeler; bu açıklar nedeniyle Kuruluş ile oluşabilecek ihtilaflarda Delphi Metal’nin taraf olmadığını, Delphi Metal’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlamakta/yayımlamamakta serbest olduğunu ayrı olarak bu görüş ve yorumları moderatolar aracılığıyla tertip etme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

d. Azalar tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / beynelmilel anlaşmalara ters, siyasi iletiler içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/müesseselerin isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı isimi, resim ve rumuz kullanmamayı; ileti veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.

e. Azalar Delphi Metal'den müsaade almaksızın Delphipano.com platformlarında rastgele bir mal veyahut hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik öneride bulunmamayı Delphipano.com servislerini reklam emeliyle yahut sair ticari emellerle kullanmamayı kabul ve beyan eder.


5. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Delphi Metal hizmetlerinden faydalandığı sırada,

a. Delphi Metal’e ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Delphi Metal üyeliğinin bitebileceğini;

b. Delphipano.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;

c. Delphi Metal ile paylaştığı bilgilerin Kuruluş tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan direk Tesisin sorumlu olduğunu;

d. Delphipano.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Delphipano.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;

e. Tesislerin servis kalitesi ve hizmet düzeyine ilişkin yapılan yorumların ve verilen puanların üyeler tarafından gerçekleştirildiğini, Delphi Metal’nin bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğunun ve yönlendirmesinin olmadığını;

f. Delphi Metal tasarım ve imalat Hizmetleri Kişisel Verilerin Savunması ve İşlenmesi Siyaseti, Saklılık Siyaseti ve Çerez Siyasetini okuyup anladığını ve bu siyasetlere uygun şekilde davranacağını;

g. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki emellerle hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, çözümlememeyi ve indirmemeyi;

h. Kendilerine deklarasyonlan tasarım ve imalat fiyatını Tesisin Delphipano.com içinde duyuru ettiği şartlarda ödemek vaziyetinde olduğunu, ters takdirde rezerve edilen odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini;

i. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım emelinin dışına çıkmamayı, aksi taktirde Delphi Metal’nin Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;

j. Delphipano.com üzerinden yapılan tüm rezervasyonların kişisel kullanım emelli olduğunu, bu hizmetleri 3. kişilere tekrar satış emeliyle satın almadığını;

k. İptal şartları Delphipano.com içinde yer alan her bir Kuruluş için farklılık gösterebildiğini ve bu sebeple rezervasyon sırasında Kuruluş tarafından ilan edilen iptal şartlarını dikkatli şekilde okuyup kabul ettiğini;

l. Ara ara belirli bir tasarım ve imalat, ürün veya hizmet için kampanyalı şekilde daha düşük fiyatlar verilebileceğin, Kuruluş tarafından verilen bu ücretlerin, (iptal ve iade hakkının olmaması gibi) belirli kısıtlama ve şartlara tabi olabileceğini ve rezervasyon yapmadan önce alakalı hizmetin rezervasyon şartlarını kontrol etme yükümlülüğünün Kullanıcıya ait olduğunu;

m. Kullanıcı tarafından satın alınan tasarım ve imalat şekli dışında; Kullanıcı’nın Tesiste satın alacağı ekstra yiyecek, içecek, şahsi harcamalar ve program dışı alınan tüm hizmetlerin bedelinin Kullanıcı tarafından Kuruluş’e ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Delphi Metal’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. Delphi Metal; Elektronik Ticaretin Tertip etmesi İle ilgili Yasa’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Yasayı’nun 520’nci maddesi ve devamı dahilinde “Simsar” olup rezerve edilen tesislerdeki hizmetlerin yerine getirilmesinden ve ödemelerin tahsil edilmesinden hiçbir şart ve koşul altında mesul değildir.

b. Delphipano.com üzerinden rezervasyon yaptıran kullanıcılardan (tesise ödenecek fiyat dışında) site kullanım fiyatı veya başka bir nam altında rastgele bir fiyat alınmayacaktır.

c. Kullanıcının rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan itibaren Delphi Metal; rezervasyonunun teferruatlarını tesise iletmekte; Kuruluş hesabına Kullanıcıya teyit e-maili göndermek suretiyle Kullanıcı ve Kuruluş arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.

d. Delphi Metal; Tesislere ve Tesislerin olanaklarına ait sadece tesisler tarafından girilen bilgileri yayınlıyor olup tesislerce vaat edilen olanakların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden kullanıcılara karşı alakalı Kuruluş sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Delphi Metal, Tesisler tarafından Delphipano.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ait kendinden beklenen özen ve çabası gösterse de; Tesislerde sunulan hizmetlere ait verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Delphi Metal değil Kuruluş sorumlu tutulacaktır.

e. Delphipano.com üzerinden satışa sunulan hizmetlerin ücret ve ürün özellik bilgilerini değiştirme ve aktüelleme yükümlülüğü tesislere aittir.

f. Delphi Metal; rezervasyon sürecine ilişkin gerekmesi halinde Kullanıcı’ya her türlü iletişim aracıyla erişebilecektir. Delphi Metal onaylamaları halinde Kullanıcıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.

g. Delphi Metal; Kullanıcıların kendisiyle paylaştığı temel iletişim bilgileriyle kredi kartı bilgisini rezervasyonun yapılabilmesi, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve kullanıcıyla iletişim kurulabilmesi emeliyle kuruluş ile paylaşılacaktır.

h. Delphi Metal; faaliyetlerini Delphi Metal tasarım ve imalat Hizmetleri Kişisel Verilerin Savunması ve İşlenmesi Siyaseti, Saklılık Siyaseti ve Çerez Siyasetinin gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.

i. Delphi Metal; kullanıcı ve tesis arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan netlikle sorumlu değildir.

j. Tesislerdeki kontenjan vaziyetlerinin aktüelliğini Delphi Metal değil tesis kontrol etmektedir. Bu sebeple Tesis ve odalarının Delphipano.com’da teşhir edilmesi; Delphi Metal’nin bu tesisin/odaların rezervasyona müsait şekilde kontenjanı bulunduğunu taahhüt etmesi mananına gelmiyor olup Tesise ilişkin bilgilerin aktüelliğine ilişkin tüm mesuliyet Tesis’e aittir.

k. Delphipano.com'da satışa sunulan tasarım ve imalat tesisine ilişkin fiyatların, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel özelliklerinin ve sair hususların belirlenmesi, değiştirilmesi ve aktüellenmesi münhasıran Tesis’in inisiyatifindedir. Yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğunun saptaması halinde Delphi Metal; bu hatayı düzeltebilecek ve vaziyetin gerekliliklerine göre müşterinin rezervasyonunu tamamiyle iptal edebilecektir.

l. Delphi Metal; herhangi bir vakitte sistemin çalışmasını geçici bir müddet erteleyebilecek veya tamamen durdurabilecek olup Kullanıcılar bu sebeple Delphi Metal’ndan herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

m. Kullanıcıların işbu sözleşmedeki kararlara aykırı davranması halinde Delphi Metal; ihtiyaç duyulan müdahalelerde bulunma, kullanıcıları servis dışına çıkarma ve kullanıcıların (varsa) üyeliklerine bitirme hakkına sahiptir.

n. Delphi Metal; azaların servislerden istifade etmeleri esnasında Delphipano.com ortamında bulunduracakları dosyaların, iletilerin, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Delphi Metal tasarım ve imalat Hizmetleri Şahsi Verilerin Savunması ve İşlenmesi Siyasetine uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Delphi Metal mesul tutulmayacaktır.

o. Delphi Metal; azalık gerektirmeyen servisleri için vakit içerisinde azalık isteyebilecek, ilave servisler açabilecek, bir takım servisleri kısmen / tamamiyle değiştirebilecek veya fiyatlı hale getirebilecektir.


7. Ödeme

a. Rezervasyona ait yapılacak ödemenin tahsilâtı direk doğruya Tesise ait olup Kullanıcı ile Delphi Metal arasında rastgele bir alışveriş bulunmamaktadır. Kullanıcılar; hatalı yahut fazla bir tahsilat yapılması halinde müddetinde kredi kartı kuruluşuna müracaat ederek ödemenin iptalini (chargeback) isteyebilecektir.

b. Kullanıcılar; yaptıkları rezervasyona ait ödemeleri tesisin sunduğu opsiyonlara göre tasarım ve imalat gününde kendi olanaklarıyla, Kuruluş’in banka hesabına havale/EFT yaparak yahut tasarım ve imalatdan önce Delphipano.com üzerindeki sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kredi kartı bilgisi girmenin mecburi olduğu vaziyetlerde Delphi Metal; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya sınırının yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, Delphipano.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

c. Delphipano.com sistemine girilen kredi kartı bilgileri tüm güvenlik sertifikalarına sahip bir serverda depolanıyor olup Tesis; yalnızca her türlü log kaydının tutulduğu oturumlar üzerinden mevzubahis kredi kartı bilgilerine ulaşabilmektedir.

d. Kredi kartı bilgileri (hatalı bilgi, yetersiz bakiye gibi) rezervasyon için gerekli koşulları sağlamıyorsa Tesis, Kullanıcıyı bilgilendirecek olup Kullanıcının bu bildirimi takip eden 24 saat içerisinde Tesise alternatif ödeme yolu sunması gerekmektedir. Kullanıcının bunu yapmaması veya yapamaması halinde Tesis’in rezervasyonu iptal etme hakkı doğacaktır.

e. Tesis, ulaşımına açılan kredi kartı bilgilerinin güvenliğini Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Data Güvenliği Standardında izah eden gerekliliklere ve kriterlere uyarak sağlayacaktır.

f. Kredi kartı bilgilerinin güvenliğinin Tesis tarafından sağlanamamasından doğan tüm zarar taleplerinden Tesis; Kullanıcıya karşı sorumludur. Bu kapsamda Tesis, personelinin ihmali veya kastından da sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Tesis tarafından gerçekleştirilen (hukuka uygun veya hukuka aykırı) herhangi bir ödeme alma işlemi için Delphi Metal’nı sorumlu veya yükümlü tutacak, bedelin iadesini Delphi Metal’ndan isteyebilecektir.

g. Kart bilgilerinin Kullanıcı tarafından Delphipano.com sistemine girilmesi halinde hizmet bedeli karşılığı tertip etmesi şart olan fiş/faturaya ilişkin tüm yükümlülükler Tesise aittir.


8. Rezervasyona İlişkin Diğer Hususlar

a. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı, rezervasyonu gerçekleştirmesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Kontrat’deki kararların de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

b. Rezervasyonda Farklık

Kullanıcılar Tesis tarafından Delphipano.com’da belirtilen süreler içerisinde rezervasyonda dilediği farklıkları gerçekleştirebilecektir. Bu vaziyette yeni ücret üzerinden ayrı bir fiyatlandırma yapılacak ve şayet kullanıcıdan tahsis edilen fiyatlar varsa yeni rezervasyon fiyatlarıyla mahsup edilecektir. Kuruluş, Delphipano.com üzerinde duyuru ettiği farklık şartlarına ters şekilde ve vakitte yapılan farklık bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir bölümünü talep ve tahsil edebilecektir.

c. Kullanıcının Rezervasyonu İptali

Kullanıcılar Kuruluş tarafından Delphipano.com’da belirtilen müddetler ve koşullar çerçevesinde rezervasyonu iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu vaziyette Kullanıcılardan rastgele bir fiyat tahsil edilmeyecek, tahsil edilen fiyatlar de kuruluş tarafından iade edilecektir. Kuruluş, Delphipano.com üzerinde duyuru ettiği iptal şartlarına ters şekilde ve vakitte yapılan iptal bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir bölümünü talep ve tahsil edebilecektir.

d. Rezervasyonun Kuruluş Tarafından İptal Edilmesi

Kullanıcının Delphipano.com üzerinden yaptığı rezervasyonun gerektirdiği (rezervasyon zamanında tesise gitmeme gibi) şartlara icabet etmemesi halinde Kuruluş, Delphipano.com üzerinde duyuru ettiği iptal şartlarını uygulayabilecektir. Kuruluş; rezervasyonun kullanılmaması veya iptal fiyatı alınması vaziyetinde yürürlükteki mevzuata göre ödenmesi şart olan vergileri tahsil edebilecektir.

Kuruluş ayrı olarak;

Rezervsyonun kısmen veya tamamiyle olanaksız hale gelmesi;

Rezervasyon talebinin tasarım ve imalat tesisine erişmediği;

Kullanıcı tarafından seçilen tesisin/odanın tasarım ve imalatya müsait olmaması;

vaziyetlerinde Kullanıcılardan fiyat almayacak, aldığı fiyatı iade edecektir.

e. Uyuşmazlıklarda Delphi Metal’nin Vaziyeti Delphi Metal; bu maddelere ait olarak Kullanıcı ve Kuruluş arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir.


9. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

a. Kullanıcılar Delphi Metal tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, muhtevaların ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Delphi Metal’e ait olduğunu; Delphi Metal’nin bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar; Delphi Metal’nin uğrayabileceği tüm parasal ve içsel zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.

b. Delphi Metal; Delphipano.com bünyesinde toplanan veri ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Delphi Metal, (kullanıcıların azalık bilgilerini izahtan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar tertip edebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.


10. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, su baskın, yer sarsıntısı, yangın gibi natürel afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Kontrat kapsamındaki yükümlülüklerinden rastgele birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve alakalı ifa müddeti, bu olaydan meydana gelen gecikme veya ifa edememe müddeti kadar uzatılacaktır.


11. Son Kararlar

a. Bu sözleşmeyle alakalı olarak çıkabilecek ihtilaflarda evvela bu Sözleşmedeki kararlar, karar bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Yasaları uygulanacaktır. Kontrat hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan (Merkez) İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

b. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Delphi Metal’nin ticari defter ve dokümanlarıyla bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında saygın, bağlayıcı, net ve münhasır kanıt teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Taraflar, Kontrat hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve neticeninden bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem şartlarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Kontrat kararlarını aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.

d. İşbu Kontrat’nin rastgele bir kararının ifa edilemez veya yasa nezdinde geçersiz hale gelmesi vaziyetinde Kontrat’nin diğer kararlarının geçerliliği etkilenmez.

e. Delphi Metal, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum emeliyle işbu Kontrat’nin uygulamasında farklıklar yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Farklıklar yayınlandığı gün bakımından yürürlüğe girecektir.


Paslanmaz İmalatı, jeneratör kabin imalatı ve konteyner imalatı, sac pano imalatı, Modüler Sistem Panolar, Cihaz Kutuları ve İklimlendirme Kabin İmalatı